Walne zebranie członków JK Bosman

W dniu 22.11.2023r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. Po trzydziestu latach pełnienia funkcji Komandora Klubu Mirosław Zwierzyński przekazał Klub w ręce kolejnego pokolenia. Wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną w składzie.
Zarząd Jacht Klub BOSMAN
1. Komandor Roman Grzywocz
2. Vice Komandor, Skarbnik Jerzy Wydok
3. Sekretarz, Członek Zarządu d/s szkoleń żeglarskich, regaty i rejsów Łukasz Morfion Kaleta
4. Członek Zarządu d/s Technicznych Adam Szymoński
5. Członek Zarządu d/s bezpieczeństwa i porządku Michał Dołchun
Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący Mirosław Zwierzyński
2. Członek Stefan Kowalczewski
3. Członek Agnieszka Wołosik
Ustępujący Komandor Mirosław Zwierzyński jednogłośną decyzją członków Klubu otrzymał tytuł Honorowego Komandora Jacht Klubu Bosman.